SU under landbrugsuddannelsen

Enhver dansker der er fyldt 18 har ret til offentlig støtte til sin uddannelse. Studerende får tilskud fra staten til dækning af leveomkostninger, så studerende fuldt ud kan koncentrere sig om deres studier.

Normalt skal du være statsborger i Danmark for at have ret til SU. Hvis du er udenlandsk statsborger, har du dog muligheden for at ansøge om lige status som danske statsborgere og dermed blive godkendt til at modtage SU.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du opfylde visse betingelser for at opnå samme status som danske statsborgere og modtage SU til uddannelse i Danmark.

For yderligere information, besøg venligst: http://www.su.dk/english/

Har du ikke en uddannelsesaftale med en landmand, kan du få SU under dine skoleophold på grundforløbet, hvis du er fyldt 18 år.

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, får du elevløn under dine skoleophold.

Du får kun SU på grundforløbet. Under praktikken, og i de efterfølgende skoleophold, får du elevløn.

Da uddannelsen er klassificeret som en ungdomsuddannelse, bruger du dog ingen SU-klip, så længe du går på Kalø.

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned før du starter på din grundforløbet.

For mere information kan du kontakte vores SU-sekretær Bente på su@videndjurs.dk eller telefon: +45 3044 8823.

Praktikløn

Løn under uddannelsen

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, betaler han dig løn både i praktikperioden og under dine skoleophold. Lønnen under skoleopholdene afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

Info om løn og din mulighed for at blive voksenlærling(+25 ved grundforløbets start)

I sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at få uddannelsesaftaler som voksenlærling. Dette betyder en noget højere løn under skoleopholdene. Voksenlærling er en aftale mellem elev, lærested og dit jobcenter.

Du kan besøge Landbrugsskolernes og Jordbrugets uddannelse´ hjemmesider og læse om landbrugsuddannelsen generelt, samt mere om de vejledende lønninger.