Praktikpladser

Opnå den praktiske erfaring

Praktikophold er en væsentlig del af uddannelsen til at tilegne sig praktiske landbrugsfærdigheder, for at uddybe sit landbrugskendskab og føre teorien ud i praksis. Din tid på en gård vil være en vigtig del i processen med at blive økologisk landmand.

I samspil med Kalø Økologisk Landbrugsskole kommer praktikvirksomheden til at spille en vigtig rolle for den enkelte elev under uddannelse.

Praktikvirksomheden gennemfører praktikuddannelsen, så den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål.

Virksomheden samarbejder med skolen om fastsættelsen af elevens personlige uddannelsesplan efter reglerne herom. Praktikvirksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Kom i gang tidligt

Det kan tage lidt tid at finde det rigtige praktiksted. Landmændene har travlt og er ikke altid lette at komme i kontakt med. Vi anbefaler at begynde at kigge efter en praktikplads, når du starter dit grundforløb.

Hvordan finder jeg en praktikplads?

De studerende er ansvarlige for at finde en praktikplads, men studievejledningen støtter dig i denne proces. Vi har mange kontakter, men det er en vigtig del af din læring at finde den rigtige gård til dig selv. Husk, at den gård, du vælger, ikke behøver at være økologisk for at blive godkendt.

Her finder du en oversigt over godkendte praktiksteder i Danmark: 

Praktikløn

Løn under uddannelsen

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, betaler han dig løn både i praktikperioden og under dine skoleophold. Lønnen under skoleopholdene afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

Info om løn og din mulighed for at blive voksenlærling (+25 ved grundforløbets start)

I sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at få uddannelsesaftaler som voksenlærling. Dette betyder en noget højere løn under skoleopholdene. Voksenlærling er en aftale mellem elev, lærested og dit jobcenter.

Du kan besøge Landbrugsskolernes og Jordbrugets uddannelses’ hjemmesider og læse om landbrugsuddannelsen generelt, samt mere om de vejledende lønninger. 

Til elever

Efter hver enkel praktikperiode udfylder arbejdsgiver og elev i samarbejde praktikerklæringen og sender til skolens studievejleder.

Har du spørgsmål, kontakt vores studievejleder

Annette Esbjerg Jensen

Tlf.: 20 37 30 05
Mail: aeje@videndjurs.dk

 

I den første praktikperiode sætter virksomheden eleven ind i de arbejdsopgaver, som eleven er blevet præsenteret for i den første del af uddannelsen.

Eleven skal opnå en sikkerhed i arbejdet med relevante arbejdsopgaver under instruktion.

Uddannelsen i virksomheden skal tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden så der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet.

Virksomheden skal over for eleven indskærpe nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav, hygiejnekrav og regler vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til udstyr mv. overholdes, og at arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser efterleves.

Generel information

Du kan hente flere informationer på jordbrugsuddannelserne hjemmeside: Jordbrugetsuddannelser.dk om det at være praktikvirksomhed.

Praktik i Danmark

Til virksomheder

Her kan du læse om AUB, der udbetaler tilskud til offentlige og private arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse.

https://virk.dk/vejledninger/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/aub

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.