Bliv produktionsleder

Vil DU være en attraktiv kandidat til lederstillinger i landbruget? Vil DU gerne kunne vurdere og analysere produktionen, både ledelsesmæssigt, teknisk og økonomisk?

Med uddannelsen til Produktionsleder får du større økonomisk indsigt i en landbrugsproduktion samt redskaber til at analysere og vurdere eventuelle behov for ændringer i den daglige produktion.

Du får oven i købet udviklet dine kompetencer inden for ledelse og samarbejde – både teoretisk og praktisk. Vi arbejder med forståelse af mennesker, motivation, udvikling og oplæring, kommunikation samt arbejdstilrettelæggelse.

Produktionslederuddannelsen retter sig mod landmænd, der ønsker at blive ledere i landbruget.

Yderligere oplysninger

Ved henvendelse til:

Underviser Natalia Krasnianska
Email: nakr@videndjurs.dk
Telefon: 91 96 65 13

Studievejleder Annette Esbjerg Jensen
Email: aeje@videndjurs.dk
Telefon: 20 37 30 05

Kristoffer fortæller om uddannelsen til produktionsleder

Afspil video

Uddannelsens varighed og opbygning

Varighed: 20 uger.

Opstart d. 25. oktober 2021

 • Afsluttes d. 1. april 2022

Som uddannet produktionsleder kan du:

 • tilrettelægge og gennemføre produktionen på baggrund af biologisk, produktionsteknisk, lovgivningsmæssigt og produktionsøkonomisk indsigt
 • analysere og vurdere en landbrugsproduktion og på baggrund af ovenstående
 • Gennemføre ændringer i den daglige produktion
 • Tage ansvar for at lede, udvikle og motivere personalet på et landbrug
 • Tage ansvar for at oplære unge i deres uddannelsesforløb

På Kalø Økologisk Landbrugsskole gennemføres undervisningen med stort fokus på de økologiske sammenhænge. Dvs. at vi lægger vægt på de økologiske helhedsbetragtninger, samtidig med at den studerende har mulighed for fordybning i sit speciale.

Produktionsstyring (50 %):

 • Biologiske forholds betydning for optimering af produktionen.
 • Produktions- og økonomibudgetter samt styringssystemer.
 • Anvendelse af styringsredskaber til arbejdstidsplanlægning og logistik.

Økonomi (20 %):

 • Analyse af de enkelte driftsgrenes indflydelse på den samlede økonomi.
 • Budgetlægning og vurdering af budgetforudsætninger.
 • Driftsregnskab og analyse.

Praktisk ledelse (30 %):

 • Daglig ledelse af medarbejdere og elever.
 • Instruktion, coaching, motivation og udvikling af medarbejdere.
 • Psykologiske emner af betydning for varetagelse af ledelsesopgaver og personlighedsudvikling samt af betydning for samarbejde og konfliktløsning.

Kost og værelse (pr. uge)

650 kr.

Uddannelsen til Produktionsleder er SU-berettiget.

Uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsens trin 2:

 • Landmand, husdyr
 • Landmand, planter
 • Jordbrugsmaskinfører

Job og muligheder

Uddannelsen gør dig i stand til at påtage dig ansvaret for den daglige drift og ledelse af produktionen på en landbrugsbedrift i Danmark eller i udlandet.

Produktionslederuddannelsen åbner dørene for forskellige jobs i følgeerhvervene og eller støttesektoren.

Produktionslederuddannelsen er 1. ud af 2 trin på Landbrugets Lederuddannelse, og giver dig mulighed for at videreuddanne dig til Agrarøkonom, lederuddannelsens sidste trin.

Eksamen

Gennemføres som en case over en landbrugsvirksomhed. Projektet er en analyse af virksomheden og skal indeholde forslag til optimering af produktionen.

Projektet forsvares mundtligt og der gives en karakter for hvert af de tre fagområder.

Tilmeld dig Se start og slutterminer