Praktik udlandet - Oplev verden

Faglært Landmand “Global Organic Farmer” er for dig, der gerne vil tage en del eller al din praktik i udlandet. Du kan også vælge at tage din praktik i Danmark. Vi opfordrer alle elever til at tage en del af deres praktik i udlandet. Undervisningen vil være en vekselvirkning imellem teori og praksis.

Elever fra hele EU og norden

Uddannelsen er international forstået på den måde at eleverne kommer fra hele EU og norden og undervisningen foregår på engelsk. Det er derfor en fordel at have en studentereksamen, men ikke et krav, men det er vigtigt, at du har gode engelskkundskaber

Adgangskrav

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik og have været uden for folkeskolen i mindst 1 år eller have afsluttet grundforløb 1.

Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale. Nogle har mange relevante fag med sig, mens andre kun har få relevante fag. Der er plads til begge dele, men det betyder at jeres uddannelsesforløb ikke nødvendigvis bliver helt ens.

Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb.

Opstart

Vi starter nye hold 2 gange om året: Januar og August.

Uddannelsens formål og opbygning

Faglært landmand ”Global Organic Farmer”-uddannelsen tager 30-47 måneder afhængigt af den studerendes alder, uddannelsesmæssige baggrund og relevante erfaring. Uddannelsen giver elever mulighed for at lære om økologisk landbrug på et fagligt højt niveau. Denne uddannelse giver dig mulighed for at arbejde med landbrug og økologisk madproduktion i et internationalt og globalt perspektiv. Hovedformålet med den Faglært landmand ”Global Organic Farmer”-uddannelsen er at blive en økologisk landmand, der har høj kvalificeret praktisk erfaring og en grundig faglig viden om økologisk landbrug, bæredygtighed og internationalisering.

Dette skal gøre det muligt for dig at tilpasse dig de forskellige forandringer, der sker i landbrugsfaget internationalt. De studerende lærer om rentabel, bæredygtig madproduktion, økonomien i nicheproduktionen, fra producent til forbruger, og fra gård til bordkoncepter.

Uddannelsens hovedformål er at uddanne elever, der på en bæredygtig og rentabel måde med internationalisering og globalisering for øje, kan gøre en forskel i de forandringsprocesser der sker i landbrugsfaget i hele verden. Fra monokulturer til rentabel bæredygtig fødevareproduktion, fra stordrift til nicheproduktion, fra producent til forbruger, fra jord til bord. Uddannelsen består af et 10-20 ugers grundforløb på landbrugsskolen efterfulgt af den første praktik på 6-12 måneder. Efter den første praktikperiode vender de studerende tilbage til skolen og deltager i det første hovedforløb (op til 16 uger). Når den studerende har bestået prøverne, følger den anden praktikperiode på 6-12 måneder, hvor vedkommende udvikler sine praktiske færdigheder yderligere og specialiserer sig i en produktionsspeciale som planter eller husdyr. Uddannelsen slutter med det andet hovedforløb (op til 20 uger) tilbage på skolen og en afsluttende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Du starter med et 10 ugers grundforløb, hvis hovedformål er at introducere dig til erhvervet som fødevareproducent.

Adgangskrav

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have:

 • Har du afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik og have været uden for folkeskolen i mindst 1 år
 • Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale
 • Har du studentereksamen/HF med biologi og kørekort til bil er dit grundforløb på 10 uger

Undervisningsformen

Vores undervisningsform er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. 

I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del skolens produktion fødevarer, som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr

Fodring af grise, køer, får og høns er blot én af de mange spændende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Planter, Mark og Maskiner

Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.

Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko-køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, og høste frugten af din egen indsats.

De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Derudover er der en række certifikatfag:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning (§17)
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Håndtering af medicin mv.
 • Hygiejnekursus – håndtering af svin 

Du starter med et grundforløb med op til 20 ugers varighed, hvis hovedformål er at introducere dig til erhvervet som fødevareproducent. Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb. 

Adgangskrav

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have:

 • Har du afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik og have været uden for folkeskolen i mindst 1 år
 • Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale
 • Har du studentereksamen/HF med biologi og kørekort til bil er dit grundforløb på 10 uger

Undervisningsformen

Vores undervisningsform er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. 

I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del skolens produktion fødevarer, som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr

Fodring af grise, køer, får og høns er blot én af de mange spændende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Planter, Mark og Maskiner

Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.

Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko-køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

Grundfag:

Biologi F, Naturfag F.

De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Derudover er der en række certifikatfag:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning (§17)
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Kørekort, minimum traktor
 • Håndtering af medicin mv.
 • Hygiejnekursus – håndtering af svin 

Valgfag: 

Innovation F og Teknologi F. 

 

 • Elever uden studentereksamen/HF.
  • Den 1. praktikperiode strækker sig over 13. mdr.
 • Elever med studentereksamen/HF.
  • Den 1. praktikperiode strækker sig over minimum fra 6. mdr. til 13. mdr.

Fokusområder i praktikken

I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet som landmand samtidig med at du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til uddannelsen.

Du er selv ansvarlig for at finde praktikplads og der findes forskellige måde at afvikle praktikken på. Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere forskellige.

Sådan finder du praktikplads

Se oversigten med godkendte praktikpladser i Danmark: www.praktikpladsen.dk

Praktik i udlandet

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere her: www.borger.dk/aub

Kontakt vores studievejleder for yderligere spørgsmål.

OBS: Den samlede praktikperiode på hele uddannelsen er for:  

 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) uden studentereksamen/HF. 
  • Praktik måneder i alt: 26-32 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) med studentereksamen/HF 
  • Praktik måneder i alt: 20-26 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) uden studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 24-30 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) med studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 19-25 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 

Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

Grundfag

Biologi E og Matematik F.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

Landbrugsproduktion(planter og husdyr), Grundlæggende økonomi, Økologiske grundprincipper, Bæredygtighed, Plantebeskyttelse.

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag

Specialproduktion(planteavl og husdyr), Nicheproduktion.

Se valgfagskatalog - klik her

Den 2. praktikperiode strækker op til 13 måneder og her er du, ligesom til 1. praktikperiode, selv ansvarlig for at finde praktikplads.

OBS: Den samlede praktikperiode på hele uddannelsen er for:  

 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) uden studentereksamen/HF. 
  • Praktik måneder i alt: 26-32 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) med studentereksamen/HF 
  • Praktik måneder i alt: 20-26 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) uden studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 24-30 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) med studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 19-25 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 

Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som faglært landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Efter gennemførsel af grundforløb, praktik og 1. hovedforløb er man godt rustet til for alvor at lave koblinger imellem det man har lært på skolen samt på sit praktiksted.

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget. Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget.

Grundfag:

Samfundsfag F, Erhvervsøkonomi F og Fremmedsprog F.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

Iværksætteri og innovation, Bæredygtighed, Naturpleje og naturforvaltning.

Specialfag:

Husdyr eller planter.

Valgfri uddannelsesspecifikke fag: 

Husdyr eller Teknik, Økologi, økonomi og afsætning, økologisk produktion.

Se valgfagskatalog - klik her

Eksamen

Det 1. hovedforløb afsluttes med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård, samt en mundtlig eksamen.

Du kan afslutte uddannelsen efter 1. hovedforløb som landbrugsassistent,  og efter 2. hovedforløb som Faglært landmand med speciale i planter eller husdyr.

Studieture

Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier. Her der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej, man selv vil gå efter endt uddannelse.

Tilmeld dig Se start og slutterminer