Bliv Faglært Landmand

Landbrugsuddannelsen har, som erhvervsuddannelse, det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for bl.a. Planteavl, Husdyrsproduktion, Maskinføreropgaver, Økologi og Bæredygtighed.

Fremtidsmuligheder

Når du er Faglært Landmand, kan du videreuddanne dig i Landbrugets lederuddannelser – først som Produktionsleder og efterfølgende som Agrarøkonom. 

Uddannelsesaftale

Under uddannelsen til Faglært Landmand skal du i praktik hos en landmand. Vi anbefaler at du allerede begynder at lede efter praktikplads når du starter på grundforløbet.

Vi hjælper dig

Når din uddannelsesaftale er på plads, vil du modtage løn under hele uddannelsen. Vi hjælper dig med det praktiske.

Læs mere om praktikpladser, SU og praktikløn 

Læs mere om SU og praktikløn www.praktikpladsen.dk

Uddannelsens opbygning

GF1 er første skridt på vejen til at blive Faglært Landmand. Du kan komme direkte fra 9. eller 10. klasse. Du kan også vente et år eller mere før du går i gang.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole hedder GF1-fagretningen: “Landbrug, Maskiner og Økologi”.

Du vil opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både ”hoved og hænder” bliver bragt i spil.

Formålet med GF1 er ligeledes at udvide dine personlige og faglige kompetencer sådan at du bliver mere afklaret om, hvad det er for en uddannelsesretning, du vil vælge, ligesom du bliver klar til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

På grundforløb 1, som varer 20 uger, kommer du igennem praktiske projekter og som en del af erhvervsfagene til at udforske landbrug, fødevarer og teknolog. I projekterne kommer du blandt andet til:

 • At passe dyr i tilknytning til skolen
 • At tilse skolens mark og dyrke grøntsager
 • At arbejde med håndværk i skolens værksted
 • At opfinde produkter til landbruget
 • At søge, besøge og arbejde på en mulig praktikplads i landbruget
 • At kende økologiske landbrugs rolle i det danske samfund

Adgangskrav

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have:

 • Har du afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik
 • Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale
 • Har du studentereksamen/HF med biologi og kørekort til bil er dit grundforløb på 10 uger

Undervisningsformen

Vores undervisningsform er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. 

I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del skolens produktion fødevarer, som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr

Fodring af grise, køer, får og høns er blot én af de mange spændende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Planter, Mark og Maskiner

Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.

Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko-køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Derudover er der en række certifikatfag:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning (§17)
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Håndtering af medicin mv.
 • Hygiejnekursus – håndtering af svin 

Adgangskrav

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have:

 • Har du afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik
 • Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale
 • Har du studentereksamen/HF med biologi og kørekort til bil er dit grundforløb på 10 uger

Undervisningsformen

Vores undervisningsform er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. 

I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del skolens produktion fødevarer, som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr

Fodring af grise, køer, får og høns er blot én af de mange spændende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Planter, Mark og Maskiner

Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.

Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko-køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

Grundfag:

Biologi F, Naturfag F.

De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Derudover er der en række certifikatfag:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning (§17)
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Kørekort, minimum traktor
 • Håndtering af medicin mv.
 • Hygiejnekursus – håndtering af svin 

Valgfag: 

Innovation F og Teknologi F. 

 

 • Elever uden studentereksamen/HF.
  • Den 1. praktikperiode strækker sig over 13. mdr.
 • Elever med studentereksamen/HF.
  • Den 1. praktikperiode strækker sig over minimum fra 6. mdr. til 13. mdr.

Fokusområder i praktikken

I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet som landmand samtidig med at du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til uddannelsen.

Du er selv ansvarlig for at finde praktikplads og der findes forskellige måde at afvikle praktikken på. Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere forskellige.

Sådan finder du praktikplads

Se oversigten med godkendte praktikpladser i Danmark: www.praktikpladsen.dk

Praktik i udlandet

Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Læs mere her: www.borger.dk/aub

Kontakt vores studievejleder for yderligere spørgsmål.

OBS: Den samlede praktikperiode på hele uddannelsen er for:  

 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) uden studentereksamen/HF. 
  • Praktik måneder i alt: 26-32 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) med studentereksamen/HF 
  • Praktik måneder i alt: 20-26 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) uden studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 24-30 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) med studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 19-25 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 

Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

Grundfag

Biologi E og Matematik F.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

Landbrugsproduktion (planter og husdyr), Grundlæggende økonomi, Økologiske grundprincipper, Bæredygtighed, Plantebeskyttelse.

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag

Specialproduktion (planteavl og husdyr), Nicheproduktion.

Valgfagskatalog

 

Den 2. praktikperiode strækker op til 13 måneder og her er du, ligesom til 1. praktikperiode, selv ansvarlig for at finde praktikplads.

OBS: Den samlede praktikperiode på hele uddannelsen er for:  

 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) uden studentereksamen/HF. 
  • Praktik måneder i alt: 26-32 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Unge (under 25 år ved uddannelsens start) med studentereksamen/HF 
  • Praktik måneder i alt: 20-26 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) uden studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 24-30 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 
 • Voksne(+25 ved uddannelsens start) med studenter/HF.
  • Praktik måneder i alt: 19-25 måneders praktik i alt + 1. og 2. hovedforløb. 

Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som faglært landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Efter gennemførsel af grundforløb, praktik og 1. hovedforløb er man godt rustet til for alvor at lave koblinger imellem det man har lært på skolen samt på sit praktiksted.

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget. Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget.

Grundfag:

Samfundsfag F, Erhvervsøkonomi F og Fremmedsprog F.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

Iværksætteri og innovation, Bæredygtighed, Naturpleje og naturforvaltning.

Specialfag:

Husdyr eller planter.

Valgfri uddannelsesspecifikke fag: 

Husdyr eller Teknik, Økologi, økonomi og afsætning, økologisk produktion.

Valgfagskatalog 

Studieture

Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier hvor der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej man selv vil gå efter endt uddannelse.

Tilmeld dig Se start og slutterminer

Eksamen

Eksamen 1. hovedforløb

Elever, der afslutter som landbrugsassistent (trin 1) skal til en afsluttende mundtlig eksamen i slutningen af 1. hovedforløb.

Eksamen 2. hovedforløb

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i det specialefag man har valgt. Det kan enten være husdyr eller planter.

Efter bestået eksamen er du afhængig af speciale:

 • Faglært Landmand, husdyr
 • Faglært Landmand, planter

På Kalø Økologisk Landbrugsskole vil specialefaget naturligt omfatte de udfordringer, der ligger i den økologiske produktionsform.