Skolelandbrug

Kalø Økologisk Landbrugsskole har sit eget skolelandbrug ved navn Brogården. Skolens landbrug driver ca. 50 hektar landbrugsjord, dertil kommer Brogårdens staldsystem hvor vi har svin, malkebesætning, får og høns.

Målet med Brogården er først og fremmest at fungere som demonstrationslandbrug for skolens elever. Derudover leverer landbruget fødevarer til skolens eget køkken og en stor del af det der spises i vores kantine er egen produktion. Desuden produceres grøntsager og kød til skolens gårdbutik.

Formål med Brogården

 • Være et aktiv i undervisningssammenhæng.
 • Demonstration af erfaring, viden, læring og forskning.
 • Markedsføre og brande skolen i lokalområdet.
 • Selvforsyning.
 • Kobler sammenhæng mellem husdyrhold og planteavl samt teori og praktik.
 • Produktionsplatform og produktudvikling til detailmarkedet.

Inden for husdyrhold koncentrerer vi os om:

 • Gamle danske husdyrracer
 • Mangfoldighed
 • Unikke staldforhold
 • Dyrevelfærd

Inden for planteavl koncentrerer vi os om:

 • Stor grøntsags-produktion
 • Mange og alsidige sorter
 • Forsøg med forskellige dyrkningsmetoder
 • Elevprojekter som integreres i undervisningen

Vores maskinpark

Vi råder over en stor maskinpark således at vores elever bliver i stand til, og opnår fortrolighed med, at betjene en bred portefølje af maskiner og redskaber.

Vi samarbejder med de omkringliggende gårde for at opnå så stor en alsidighed i vores produktion som muligt både inden for dyrehold og planteavl.