Velkommen til Kalø

Den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark

Kalø er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark med omkring firs til hundrede studerende og tyve ansatte, der alle brænder for økologisk landbrug.

Kalø Økologisk Landbrugsskole ligger i landlige omgivelser i udkanten af ​​skov og tæt på havet, tre kilometer fra Rønde, en mellemstor by med alle de nødvendige faciliteter, og tredive kilometer fra Århus, den næststørste by i Danmark.

Skolen lægger vægt på praktiske færdigheder, og skolelandbruget er en vigtig del af uddannelsen og hverdagen. De praktiske læringsfaciliteter inkluderer omkring halvtreds hektar økologiskdyrket landbrugsjord til afgrøder og grøntsager, drivhuse, maskinpark, faciliteter til opdræt af vores svin, får, malkekøer mm.

Vi tilbyder fuld pension for alle studerende her på skolen. Dette inkluderer tre måltider om dagen samt gratis morgen- og eftermiddagskaffe med brød. Vi har et fremragende køkken, der giver vores studerende økologisk mad samt tilbyder vegetariske og veganske retter.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole tilbyder vi dig en økologisk og bæredygtig uddannelse, der tager udgangspunkt i den verden, vi står overfor netop nu, og kommer til at stå overfor i fremtiden.

I en tid med klimaforandringer, fokus på den globale fødevareproduktion, miljøhensyn og en politisk dagsorden, er det vigtigt med en uddannelse, som varetager netop dette.

Det kan du få her på Kalø - vi er Danmarks eneste økologiske landbrugsskole og vi tager ansvaret seriøst. Det kan du mærke i form af dedikerede og kompetente undervisere, et skolelandbrug i særklasse og et dejligt og innovativt skolemiljø.

Fakta om Kalø

 • 65 hektar skolelandbrug
 • Ca. 100 årselever
 • Grøntsagsproduktion
 • Malkebesætning, frilandsgrise og får
 • Planteavl
 • Gårdbutik
 • Skolehjem
 • Økologisk guldmærke i kantinen
 • Foredrag, events og temaaftener
 • Moderne maskinpark
 • Internationalt studiemiljø

Økologi

Skolens virke bygger på økologi, som grundlæggende tankegang og livsperspektiv, og det er ikke bare som begreb eller produktionsform.

Det betyder, at vi kærer os om naturen, klimaet, energiforbruget, jordens beskaffenhed, fødevareproduktion og forarbejdning, dyrevelfærd og affald.

Samtidigt er det os magtpåliggende at tænke i helheder og have en mere holistisk tankegang.

Konkret betyder det at

 • Vi driver et unikt økologisk demonstrations-skolelandbrug
 • Vi sikrer en høj grad af selvforsyning
 • Vi har altid 90-100% økologiske produkter i vores køkken
 • Vores varekøb er foretaget under hensyntagen til bæredygtighed
 • Al vores landbrugsfaglige undervisning tager udgangspunkt i de økologiske principper
 • Vi deltager i den generelle debat i samfundet vedr. økologi og søger indflydelse

Fællesskab

På Kalø ser vi fællesskab som den stærkeste kraft for menneskelig udfoldelse.

Vi tror på at mellemmenneskelige relationer er centrale for den almene trivsel, personligt og kollektivt.

Konkret betyder det at

 • Vi altid er optaget af at sikre fællesskabets interesser
 • Vi er opmærksomme på hinandens almene trivsel både over for kollegaer og elever
 • Vi alle sammen er forpligtigede til at deltage i fællesskabet
 • Vi er forpligtigede til at hjælpe eller iværksætte hjælp, hvis en kollega eller elev har behov for det
 • Vi løbende arrangerer tiltag, som kan understøtte fællesskabsfølelsen
 • Vi er meget optagede af og søger løbende for at etablere gode fællesskaber med relevante samarbejdspartnere

Udvikling

I en globaliseret og foranderlig verden er det blevet meget vigtigere at sikre egen udvikling både internt og eksternt, da alternativet ville være stagnation.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole har vi fokus på at udvikle os og hele tiden være på forkant i forhold til samfundets efterspørgsel.

Udviklingen i samfundet går imod en større bevidsthed over for miljøet og de økologiske tiltag styrkes, og deraf stiger efterspørgslen på de kompetencer, vi tilbyder her på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Konkret betyder det at

 • Vi konstant arbejder med personlig og faglig udvikling
 • Vi alle er med til at sikre en positiv og fremadrettet udvikling af vores undervisning, mødeaktivitet, samvær, samtaleform, landbrugsproduktioner, hjemmeside m.m.
 • Vi konstant er innovative og kreative
 • Vi i en kontinuerlig proces søger at udvikle relevante uddannelser og kurser til markedet
 • Kalø Økologisk Landbrugsskole er et sted i konstant udvikling.