Det lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker og skal fremme samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og skolen. Derudover rådgiver det lokale uddannelsesudvalg skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.

De overordnede rammer for indholdet af undervisningen og gennemførelse af grundforløbsprøven godkendes af det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole er:

Det Lokale Uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole

Malene Aaris, formand, malene.aaris@icloud.com Udpeget af Viden Djurs
Thomas Helle, allerup22@gmail.com Udpeget af Landbrug & Fødevarer
Heidi Karnøe, heidi.karnoe@3F.dk Udpeget af 3F
Nikolaj Houkjær, niho@kalo.dk Tilforordnet medarbejder
Elevrådsformand