Tempo, faglighed og minus spildtid er ord der rammer spot on på vores næste #kaløhelt, nemlig vores underviser Louise Øe Madsen.

Louise er en hestepige med Stort H og heste har siden Louise var 7 år gammel været et altoverskyggende omdrejningspunkt i hendes liv og i de valg hun har truffet.

 

 

Det var således også hestens ”skyld” at hun havnede på Kalø og nu har haft sin daglige gang på matriklen i 10 år. Det startede med et ophold på Kalø Højskole, på deres hestelinje, som dengang var et samarbejde mellem højskolen og Kalø Økologisk Landbrugsskole. Efterfølgende blev hun ansat som underviser hos os og har siden været underviser, primært i husdyr, biologi og kemi.

Spoler vi tiden tilbage til inden Louise, havnede på Kalø og ser på hendes vej hertil, så har hun en bachelor i Husdyrvidenskab fra Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og efterfølgende en kandidat i Agrobiologi indenfor husdyr fra Aarhus Universitet. Sideløbende med uddannelsen og arbejdet med heste har hun passet grise på en avlsbesætning. Så vender vi tilbage til de tre første ord i historien om Louise, nemlig tempo, faglighed og minus spildtid, er der med sikkerhed handling bag disse ord.

 

 

En handling der bestemt også skinner igennem i Louises undervisning, som en elev på fornem vis beskriver

”I Louises undervisning kan du kan ikke bare trykke på ”snooze-knappen” i 5–7 min, for så er undervisningen videre og du har mistet noget”.

Et tempo Louise kan opretholde fordi hun ALTID er yderst velforberedt og har en plan for timerne og ved hvad eleverne skal opnå med undervisningen. Forberedelse er bestemt også noget hun forventer af sine elever.

”Jeg har en klar forventning om at eleverne er forberedt og den vej igennem kan deltage aktivt i min undervisning.”  

Netop inddragelse og aktive elever er den tilgang Louise har til sin undervisning.

”Min undervisning er baseret på spørgsmål og tankerække. Jeg er interesseret i det faglige og naturvidenskabelige ræsonnement bag elevernes svar. Jeg er ikke nødvendigvis interesseret i om svaret til slut er korrekt. Jeg er mere interesseret i elevernes tankerække frem til selve svaret.”

Spændende tanker fra Louise og noget både vores elever og Louise´ kollegaer sætter stor pris på og finder inspirerende i en travl og dynamisk hverdag på Kalø.