Vidste du, at i dag, den 10. februar, er bælgplantens dag (World Pulses Day)?

Bælgfrø er spiselige frø af bælgplanter, der dyrkes til mad, kikærter, tørre bønner, linser og tørre ærter er blot få af mange. World Pulses Day blev lanceret, fordi bælgfrugter er planter med miljømæssige, klima- og sundhedsmæssige fordele.

Vidste du, at de kvælstof bindende egenskaber ved bælgplanter forbedrer jordens frugtbarhed, øger og udvider produktiviteten på landbrugsjorden? Og ved at bruge bælgplanter nedmuldet i jorden, kan landmænd også fremme gårdens ”jordbiodiversitet”.

 

 

Folk i Danmark spiser en meget lille mængde bælgfrugter sammenlignet med andre lande som eksempelvis Spanien, hvor en suppe af kikærter er en meget almindelig del af madkulturen. Bælgfrugter har været en integreret del af den danske mad tidligere, især med tørre ærter. Men dette er gennem tiderne glemt igen. I løbet af de sidste år er interessen for bælgfrugter vokset.

Og med en større efterspørgsel fra forbrugerne på grund af udviklingen af vegetariske og veganske kostvaner og fokus på klimapåvirkningen af vores fødevareproduktion.

 

 

Vil du vide mere om

  • hvilke bælgplanter der kan dyrkes i Danmark og hvordan?
  • Hvordan hestebønner og lupiner kan bruges til konsum?
  • Om hvordan de kan være en del af en god sædskifte?

Dette emne er fokusområde for vores første oplæg på LIVE-webinar “Kalø Professional Day”

Tilmeld dig her: www.kalo.dk/events/live-webinar-kaloe-professional-day/

 

English Version

Did you know that, today, 10th of February is #worldpulsesday?

Pulses are edible seeds of leguminous plants cultivated for food, like chickpeas, dry beans, lentils, and dry peas. #Worldpulsesday was launched because pulses are plants with environmental, climate and health benefits. Did you know that the nitrogen-fixing properties of pulses improve soil fertility, increasing and extending the productivity of farmland? And that by using pulses for #intercropping farmers can also promote farm and #soil biodiversity?

People in Denmark eat a very small quantity of pulses in comparison to other countries, like Spain where a soup of #chickpeas of a stew of #lentils is a very common part of the food culture. Pulses have been an integrated part of the Danish food in the past especially with dry peas, but this was almost forgotten again. During the last years the interest in pulses has been growing again with a higher demand from consumers because of the development of vegetarian and vegan diets and of the focus on the climatic impact of our food production.

Do you want to know more about:

  • which pulses can be grown in Denmark and how?
  • Horsebeans and lupins for human consumption?
  • How can they be part of a good crop rotation?

This is the focus of our first key-speaker at LIVE webinar “Kalø Professional Day”

Sign up here: https://www.kalo.dk/events/live-webinar-kaloe-professional-day/