SU under landbrugsuddannelsen

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du få SU under dine skoleophold på grundforløb, hvis du er fyldt 18 år.

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, får du elevløn under dine skoleophold.

Du får kun SU på grundforløbet. Under praktikken, og i de efterfølgende skoleophold, får du elevløn.

Da uddannelsen er klassificeret som en ungdomsuddannelse, bruger du dog ingen SU-klip, så længe du går på Kalø.

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned før du starter på din uddannelse.

SU Søg SU på minSU

Praktikløn

Løn under uddannelsen

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, betaler han dig løn både i praktikperioden og under dine skoleophold. Lønnen under skoleopholdene afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

Info om løn og din mulighed for at blive voksenlærling(+25 ved grundforløbets start)

I sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at få uddannelsesaftaler som voksenlærling. Dette betyder en noget højere løn under skoleopholdene. Voksenlærling er en aftale mellem elev, lærested og dit jobcenter.

Du kan besøge Landbrugsskolernes og Jordbrugets uddannelse´ hjemmesider og læse om landbrugsuddannelsen generelt, samt mere om de vejledende lønninger.