Kære alle Kalø`s elever og medarbejdere!

Det er med stor glæde, at vi inviterer jer til at deltage i et dialogmøde ”Mere plantebaseret landbrug” d. 23.09.2020 kl. 18.30 – 20.00 i Højskolens Auditorium.

Formålet med mødet er at nedbryde de barrierer, der ofte kan opstå mellem landmænd og forbrugere, så vi sammen kan blive klogere på hinandens ønsker og udfordringer.

Formålet med dialogen er at bygge bro i den ofte stejle debat om dansk fødevareproduktion.

Ordstyrer: Kari Baklund

kl. 18.30 – Velkommen v. Kalø Økologisk Landbrugsskole og Dansk Vegetarisk Forening

kl. 18.35 – Oplæg fra:

Dansk Vegetarisk Forening stiller op med deres generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl og en anden ung vegetar og holder et oplæg om muligheden for og efterspørgslen på et mere plantebaseret landbrug.

Anders Borgen vil fortælle om sin erfaring med udvikling af linser til konsum og hvilken plads han ser for husdyrproduktion i økologi.

En konsulent fra Økologi Rådgivning Danmark holder oplæg om udvikling af dyrkningssystemer til protein afgrøder af høj kvalitet til konsum. Hvilke afgrøder bliver dyrket nu, for  f.eks. Ærter. Hvordan går det med udvikling af dyrkningssystemer til andre afgrøder såsom quinoa, hestebønner, kikærter og andre spændende planter.

I forlængelse af oplægget holder vi en dialog mellem tilhørerne og oplægsholderne. Der bliver serveret kaffe/the og kage.

Da den største del af vores elever netop interesserer sig for et mere plantebaseret landbrug, kan vi få en mere konstruktiv dialog, hvor der f.eks. bliver erfaringsudvekslet en hel del og diskuteret nogle konkrete tiltag.