I sidste uge havde vi et rigtig spændende og givende besøg fra sektionen ”Jordbrugssystemer og Bæredygtighed (SYSTEM)”, som er en del af Institut for Agroøkologi, Aarhus universitet.

Sektionen har som formål at opbygge og formidle viden om, hvordan forskellige jordbrugs- og fødevaresystemer kan udvikles i en bæredygtig retning; såvel i forhold til lokale som globale effekter. Der fokuseres på balancen mellem produktionens effektivitet, konkurrencedygtighed, natur-, klima- og miljøpåvirkningen samt bidraget til landdistrikternes udvikling.

Den primære arbejdsmetode er systemanalyse baseret på eksisterende data suppleret med empiriske undersøgelser, casestudier og systemudvikling på forskellig skala, herunder jordbrugsbedriften, landskabsniveauet, fødevarekæden og på nationalt niveau. Samtidig arbejdes med indikatorer til brug for praktisk beslutningstagen på disse niveauer i forhold til produktion samt natur-, klima- og miljøpåvirkning. Arbejdet har også fokus på de særlige forhold der gør sig gældende ved økologisk produktion, og i særlig grad samspil mellem husdyr- og planteproduktion. 

Denne sektion består af forskere, PhD studerende, kandidat studerende, internships, teknisk- og administrativ medarbejdere. Alle har stor faglig interesse indenfor biodiversitet, økologisk- og alsidig landbrugsformer. Dagen i Kalø var en faglig dag for sektionen, og tiltrængt efter en lang periode med hjemmearbejde og online møder.

Tak for et godt besøg!