Produktionsleder deltid

HeaderImage Produktionsleder deltid

Vil DU være en attraktiv kandidat til en lederstilling i landbruget?

Vil DU gerne kunne vurdere og analysere produktionen, både ledelsesmæssigt, teknisk og økonomisk?

Så meld dig til produktionslederuddannelse på deltid på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Læs PRODUKTIONSLEDER på DELTID

Her på Kalø Økologisk Landbrugsskole tager vi højde for en travl og kompleks hverdag. Derfor tilbyder vi, at du kan læse til Produktionsleder på deltid. Det betyder, at du sideløbende med dit arbejde kan videreuddanne dig. Med uddannelsen til Produktionsleder får du større økonomisk indsigt i en landbrugsproduktion samt redskaber til at analysere og vurdere eventuelle behov for ændringer i den daglige produktion. Du får oven i købet udviklet dine kompetencer inden for ledelse og samarbejde – både teoretisk og praktisk. Vi arbejder med forståelse af mennesker, motivation, udvikling og oplæring, kommunikation samt arbejdstilrettelæggelse. Produktionslederuddannelsen retter sig mod landmænd, der ønsker at blive ledere i landbruget.

JOB OG MULIGHEDER
Uddannelsen gør dig i stand til at påtage dig ansvaret for den daglige drift og ledelse af produktionen på en landbrugsbedrift i Danmark eller i udlandet. Produktionslederuddannelsen åbner dørene for masser af forskellige jobs i følgeerhvervene. Rådgiver-, konsulent- og sælgerjobs er bare nogle af dem. Produktionslederuddannelsen er 1. ud af 3 trin på Landbrugets Lederuddannelse, og giver dig mulighed for at videreuddanne dig til Agrarøkonom, lederuddannelsens sidste trin.

UNDERVISNINGSOMRÅDER
Der inddrages tre fagområder i undervisningen

  • Produktionsstyring (50 %): biologiske forholds betydning for optimering af produktionen; produktions- og økonomibudgetter samt styringssystemer; anvendelse af styringsredskaber til arbejdstidsplanlægning og logistik.
  • Økonomi (20 %): analyse af de enkelte driftsgrenes indflydelse på den samlede økonomi; budgetlægning og vurdering af budgetforudsætninger; driftsregnskab og analyse.
  • Praktisk ledelse (30 %): daglig ledelse af medarbejdere og elever; instruktion, coaching, motivation og udvikling af medarbejdere; psykologiske emner af betydning for varetagelse af ledelsesopgaver og personlighedsudvikling samt af betydning for samarbejde og konfliktløsning.

På lederuddannelserne på Kalø Økologisk Landbrugsskole har du mulighed for at læse nogle akademifag som suppleringsfag sideløbende med den ordinær uddannelse. Akademifagene er: Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi, Erhvervsøkonomi, Det strategiske lederskab, Lean-ledelse i praksis. Se også pjecen om akademifag her.

UDDANNELSESLÆNGDE
Når du tager uddannelsen til Produktionsleder på deltid, tager uddannelsen 40 uger (1 år) fordelt på allerede fastlagte 12 weekender.

EKSAMEN
Gennemføres som en case over en landbrugsvirksomhed. Projektet er en analyse af virksomheden og skal indeholde forslag til optimering af produktionen. Projektet forsvares mundtligt og der gives en karakter for hvert af de tre fagområder.

ØKONOMI
Der er en egenbetaling på 28.500 kr. for at uddanne dig til Produktionsleder på deltid inkl. kost og logi og akademifagene. Oven i dette kommer en bogpakke - 1600 kr.

ADGANGSKRAV
Uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsens trin 2.

STUDIESTART
Januar 2018.

KONTAKT
Studievejleder Natalia Krasnianska
Mail: nakr@videndjurs.dk Tlf.: 91966513