Grundforløb

GF1 – 20 uger

GF1 er første skridt på vejen til en erhvervsuddannelse, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse. GF1 er adgangsgivende for GF2 på alle erhvervsuddannelser.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole hedder indgangenene til GF1 ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, "Teknologi, byggeri og transport" og "Kontor, handel og forretningsservice". Du vil opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både ”hoved og hænder” bliver bragt i spil.

Formålet med GF1 er ligeledes at udvide dine personlige og pædagogiske kompetencer således at du bliver mere afklaret om hvad det er for en uddannelsesretning du vil vælge, ligesom du bliver bedre i stand til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Grundfaget er dansk.

Du vil arbejde projektorienteret og tværfagligt og kommer til at beskæftige dig med en lang række spændende og aktuelle fagområder og emner som:

 •          Økologi
 •          Bæredygtighed
 •          Sundhed
 •          Husdyr
 •          Grøntsager og frugt
 •          Mad, muld og mening
 •          Maskiner og teknik
 •          Markedsføring
 •          Naturoplevelser

GF1 på Kalø Økologisk Landbrugsskole sigter mod en uddannelse som økologisk landmand, men din videre karriere kunne også hedde:

 •          Eventmager
 •          Naturvejleder
 •          Receptionist
 •          Gastronom
 •          Jordbrugs- og maskinfører
 •          Smed
 •          Gartner
 •          Ernæringsassistent
 •          Mekaniker
 •          Håndværker

GF2 - 20 uger

GF 2 er næste skridt på vejen til at blive Økologisk Landmand. Der er mange forskellige tilgange til optagelse på GF 2.  Adgangskravene er, at du har gennemført GF1, gennemført en gymnasial uddannelse, har gennemført et produktionsskoleforløb, har en uddannelsesaftale eller er over 25 år gammel.

Undervisningen

Undervisningsformen er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m.

Der undervises i følgende fag:

 • Biologi
 • Førstehjælp & Brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø
 • Traktorkørekort
 • Husdyr og staldindretning
 • Mark og maskiner
 • Erhvervskendskab
 • Idræt og sundhed
 • Specialopgave
 • Valgfag

Praktisk undervisning:

I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del af pasningen af skolens dyr, samt være med til at dyrke de fødevarer som du selv kommer til at spise i skolens kantine. Du arbejder med følgende områder:

 • Husdyr
  Fodring af grise, køer og får er blot én af de mange spænende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.
 • Mark & maskiner
  Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.
 • Grøntsager, frugt og fjerkræ
  Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko- køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og
  smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

Kontakt

Studievejleder Klaus Ankjær Sørensen

Mail: kas@kalo.dk
Tlf.: 20 19 50 62