EUX og Øko. Landmand

HeaderImage EUX og Øko. Landmand

EUX – Landbrug – 4 år

En EUX giver dig på 4 år både en Gymnasial-eksamen samt en landbrugsuddannelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Du får en uddannelse, der ved ofte at skifte imellem teori og praktisk arbejde, giver dig gode og mange jobmuligheder i en branche, hvor du kan gøre en stor forskel.

Uddannelsen kombinerer det bedste fra to forskellige uddannelser i ét. Under uddannelsen arbejder du både individuelt og i grupper med dine medstuderende. Der veksles imellem skoleophold og praktikperioder. En del af praktikken kan gennemføres i udlandet.

Opbygning:

undefined


Undervisning:

  • Obligatoriske fag
  • Valgfag
  • Større skriftlig opgave
  • Gennemførelse et eksamensprojekt, hvori der indgår flere tværfaglige fag.
  • Uddannelsen afsluttes med en Gymnasial-eksamen og et uddannelsesbevis som økologisk landmand med speciale i planter eller husdyr.

Du skal både arbejde på projekter og med praksis i felten. I de naturvidenskabelige fag, fysik og kemi vil en del af undervisningen foregår i laboratoriet. I landbrugsfagene skal du have gummistøvlerne på, når undervisningen rykker ud af klasselokalet. Uddannelsen veksler altså mellem skole og praksis, ligesom der veksles mellem individuelt- og gruppearbejde.
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Det gælder både i skoleperioderne og når du er i praktik. Praktikken foregår på samme vilkår som på andre erhvervsuddannelser.

Eksamen:

Der er løbende eksaminer i de gymnasiale fag. Dertil kommer Landbrugsfaglig prøve og større skriftlige opgaver som forsvares mundtligt.

Kontakt

Studievejleder Klaus Ankjær Sørensen
Mail: kas@kalo.dk
Tlf.: 20 19 50 62