Agrarøkonom deltid

HeaderImage Agrarøkonom deltid

Vil DU klædes på til at agere frem for at reagere?

Vil DU være en god fødevareleverandør, man ikke kan undvære? 

Så meld dig til agrarøkonomuddannelse på deltid på Kalø Økologisk Landbrugsskole. 

Læs AGRARØKONOM på DELTID

Her på Kalø Økologisk tager vi højde for en travl og kompleks hverdag. Derfor tilbyder vi, at du kan læse til Agrarøkonom på deltid. Det betyder, at du sideløbende med dit arbejde kan videreuddanne dig. Med uddannelsen til Agrarøkonom får du en lederuddannelse samtidig med stor praktisk forståelse. Undervisningen retter sig mod langsigtede planlægnings- og salgsstrategier med udvikling af dine personlige lederevner.

Som uddannet agrarøkonom har du mange karrieremuligheder. Du kan EJE OG DRIVE DIT EGET LANDBRUG. Du er ansvarlig for økonomien, produktionen og den strategiske udvikling på ejendommen, og du forstår dig på politik og international økonomi.

Du kan også arbejde som konsulent i rådgivning inden for praktisk landbrug og i virksomheder og organisationer med tilknytning til landbrugserhvervet eller som underviser i de landbrugsfaglige følgeerhverv i ind- og udland. 

UNDERVISNINGSOMRÅDER

• Virksomhedsudvikling i landbruget: produktionsudvikling, strategi, innovation og markedsføring

• Landbrugets økonomi og finansiering: virksomhedsøkonomi og international økonomi og politik

• Strategisk virksomhedsledelse og personlige lederudvikling: ledelsesmæssige fokus

Uddannelsen tager udgangspunkt i den landbrugsvirksomhed du arbejder på. Det betyder, at du får nogle konkrete værktøjer til at optimere og udvikle din arbejdsplads og indgå aktivt i et forløb målrettet mod opstart eller overtagelse af en landbrugsvirksomhed.

Igennem hele uddannelse vil vi rammesætte, udvikle og arbejde mod dit mål. Du bliver rustet og klar til, at stå på egne ben når uddannelsen er afsluttet. Du vil have optimale forudsætninger for, at bygge en sund og på sigt, succesfuld landbrugsvirksomhed med professionel sparing fra vores kvalificerede undervisere. Samtidigt arbejder du på at udvikle dine egne lederegenskaber, og vi udfordrer dig konstant, så du udvikler dig mest muligt.

Samlet set resulterer det i, at du står med et bred spekter af kompetencer, og dermed har du rigtig mange muligheder inden for landbrugserhvervet. 

På lederuddannelserne på Kalø Økologisk Landbrugsskole har du mulighed for at læse nogle akademifag som suppleringsfag sideløbende med den ordinær uddannelse. Akademifagene er: Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi, Erhvervsøkonomi, Det strategiske lederskab, Lean-ledelse i praksis. Se også pjecen om akademifag her.

UDDANNELSESLÆNGDE
Når du tager uddannelsen til Agrarøkonom på deltid, tager uddannelsen 80 uger (2 år) fordelt på 23 weekender.

EKSAMEN
Gennemføres som en case over en landbrugsvirksomhed. Projektet er en analyse af virksomheden og skal indeholde forslag til optimering af produktionen. Projektet forsvares mundtligt og der gives en karakter for hvert af de tre fagområder.

ØKONOMI
Der er en egenbetaling på 55.000 kr. for at uddanne dig til Agrarøkonom på deltid inkl. kost og logi og akademifagene. Oven i dette kommer en bogpakke – 1600 kr.

ADGANGSKRAV
For at blive optaget på uddannelsen til Agrarøkonom skal du have færdiggjort uddannelsen som produktionsleder.

STUDIESTART
Januar 2018.

KONTAKT
Studievejleder Natalia Krasnianska
Mail: nakr@videndjurs.dk
Tlf.: 91966513