Økologisk landmand

HeaderImage Økologisk landmand

Økologisk Landmand – 3,5 år

1.&2. Hovedforløb

Efter afsluttet grundforløb og dit første praktikophold er du nu klar til at begynde på den egentlige landbrugsuddannelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Det er nu praktik skal omsættes til teori og du bliver i stand til at koble dine erfaringer fra praktikperioden sammen med teoretisk viden.

Opbygning                                                                                                                                                                                       

1. Hovedforløb:

undefined

2. Hovedforløb

undefined

Undervisning 1. hovedforløb
Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

Undervisning 2. hovedforløb
Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som faglært økologisk landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Efter gennemførsel af grundforløb, praktik og 1. hovedforløb er man godt rustet til for alvor at lave koblinger imellem det man har lært på skolen samt på sit praktiksted.

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget. Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget.

Studieture
Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier hvor der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej man selv vil gå efter endt uddannelse.

Eksamen 1. hovedforløb
Kurset afsluttes med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård, samt en mundtlig eksamen.

Efter bestået eksamen er man nu faglært landbrugsassistent og man har nu mulighed for at fortsætte på 2. hovedforløb.

Eksamen 2. hovedforløb
Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i det specialefag man har valgt. Det kan enten være husdyr eller planter/grøntsager.

Efter bestået eksamen kan man nu kalde sig Faglært Økologisk Landmand. På Kalø Økologisk Landbrugsskole vil specialefaget naturligt omfatte de udfordringer, der ligger i den økologiske produktionsform. Specialet vil således komme til at hedde Økologisk husdyrhold, Økologisk planteavl eller Økologiske grøntsager.

Kontakt

Studievejleder Klaus Ankjær Sørensen
Mail: kas@kalo.dk
Tlf.: 20 19 50 62